Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

Matijaszek
Matijaszek
2843 5909
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viailovemovies ilovemovies
Matijaszek

February 23 2017

Matijaszek
3983 0e70
Matijaszek

11 Jobs That No Longer Exist

11 Jobs That No Longer Exist 16:48 01.03.2014, mayank, amazing, World Of Technology 1. Bowling Alley Pinsetter

Bowling alley pinsetters were young boys employed at bowling alleys to set up the pins for clients.

2. Human Alarm Clock


Knocker-uppers were essentially alarm clocks – they were hired to ensure that people would wake up on time for their own jobs. They would use sticks, clubs or pebbles to knock on clients’ windows and doors.

3. Ice Cutter

Before modern refrigeration techniques became widespread, ice cutters would saw up the ice on frozen lakes for people to use in their cellars and refrigerators. It was a dangerous job often done in extreme conditions.

4. Pre-radar Listener For Enemy Aircraft

Before radar, troops used acoustic mirrors and listening devices like these to focus and detect the sound of engines from approaching aircraft.

5. Rat Catcher


Rat catchers were employed in Europe to control rat populations. They ran high risks of suffering bights and infections, but helped prevent these from spreading to the public.

6. Lamplighter


Lamplighters used long poles to light, extinguish and refuel street lamps – until electric lamps were introduced

7. Milkman
Before suitable refrigeration and preservation techniques were available, milk had to be delivered daily, or else it would spoil. This was the daily job of the milkman.

8. Log Driver
Before the technology or infrastructure was available to transport logs by truck, log drivers would float and guide them down rivers from logging sites to processing areas.

9. Switchboard Operator

Switchboard operators were integral parts of a telephone network’s operation before modern technology rendered them obsolete. They would connect long-distance calls and do other things that are now done digitally.

10. Resurrectionist
Resurrectionists, or “body snatchers,” were hired in the 19th century to remove corpses from graves for universities to use as cadavers. Cadavers from legal means were rare and difficult to obtain, so universities had to resort to other means to procure cadavers for their students.

11. Lector Who Entertained Factory Workers

Broadly speaking, a lector is simply someone who reads. However, they were often hired with money pooled from workers to read to large rooms full of manual laborers to keep them entertained. Some read left-leaning or union publications to the workers.
Reposted fromlockes lockes viaoldstuff oldstuff
Matijaszek
1367 21e8
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaszydera szydera
Matijaszek
3464 2db1
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaszydera szydera
Matijaszek
3638 ba59
Reposted frompeper peper viaszydera szydera
Matijaszek
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
Matijaszek
4303 c5b2
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viabookart bookart

February 22 2017

Matijaszek
Poszedłem na kawę. właśnie składałem zamówienie, kiedy spostrzegłem starca siedzącego samotnie w kącie.
To była duża kawiarnia, ale miałem wrażenie, że to jest jego miejsce, codziennie. Kelnerka przyniosła mu filiżankę kawy i wtedy dopiero zobaczyłem jego ręce. Maris, on miał najgorszy przypadek paraliżu albo choroby parkinsona, jaki w życiu widziałem - ręce tak mu się trzęsły, że zupełnie nie mógł nad nimi zapanować; nie było mowy o tym, żeby ten człowiek podniósł do ust filiżankę i nie wylał wszystkiego na siebie. Ale on się śmiał ! Jakby miał jakąś wielką sztuczkę w zanadrzu i zaraz chciał ją zademonstrować. Wyobraź sobie, że tymi swoimi trzęsącymi się rękami sięgnął za pazuchę i wyjął słomkę.
- Słomkę?
- Tak! Wielką, długą, żółtą słomkę i wrzucił ją wprost do filiżanki; wiesz, co mi  się najbardziej w tym podobało? Że kiedy pociągnął przez słomkę, rozejrzał się wokoło z tak dumnym uśmiechem, jakby chciał całemu światu ogłosić, że żadne, nawet najbardziej pokrzywione ręce nie są w stanie powstrzymać go od picia kawy. Wiesz, co mnie uderzyło? Że muszę o tym opowiedzieć właśnie tobie - częściowo dlatego, że ostatnio mam ochotę mówienia tobie o wszystkim, ale częściowo dlatego, że ty jesteś moją słomką, Maris. Bez ciebie, wiem to teraz, nie byłbym w stanie..
- Napić się kawy - zachichotała Maris.
- Napić się życia; zanim ciebie poznałem, miałem właśnie takie roztrzęsione ręce.
— Jonathan Carroll – Śpiąc w płomieniu
0601 9692 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
Matijaszek
0931 d718
Reposted fromscorpix scorpix viaepi epi
Matijaszek
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viastonerr stonerr
Matijaszek
0258 57ea 500
Reposted fromleniwabula leniwabula viaLejen Lejen
Matijaszek
Matijaszek
Matijaszek
9018 88fe
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadzony dzony
Matijaszek
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viawrite-url-here write-url-here
Matijaszek
Kalaloch Beach, WA
Reposted fromkasjencja kasjencja viagosza gosza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl