Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

Matijaszek
Recast Moto "Moto Guzzi Nevada 750"
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacaferacer caferacer

July 28 2017

Matijaszek
8295 4ba6
Matijaszek

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.

— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadarkanes darkanes
Matijaszek
0485 fa99 500
Reposted fromfelicka felicka viadarkanes darkanes
Matijaszek
Rany, 
które się nie goją, 
można opłakiwać tylko w samotności.
— James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaszydera szydera
Matijaszek
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić...
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi
— Albert Einstein
Reposted fromemerald emerald viaszydera szydera
Matijaszek
2081 782e 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viaszydera szydera
Matijaszek
Wtedy pomyślałem, że łzy nie przywracają życia umarłym.
Jest jeszcze coś, co człowiek musi wiedzieć o łzach.
Nie sprawią, że pokocha cię ktoś, kto cię nie kocha.
Reposted frompassionative passionative viaszydera szydera
Matijaszek
1403 9643 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viaszydera szydera

July 27 2017

Matijaszek
3281 fbe0
Reposted fromhagis hagis
Matijaszek
Matijaszek
1737 4207
Reposted fromdarkanes darkanes
Matijaszek
4013 8a08
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viadarkanes darkanes
Matijaszek
6038 76b6 500
Reposted fromtutaj tutaj viadarkanes darkanes

July 26 2017

Matijaszek
Reposted fromsilence89 silence89 viaszydera szydera
Matijaszek
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera

July 23 2017

Matijaszek
7127 d5a1 500
Reposted fromqb qb
Matijaszek
7129 4dab 500
Reposted fromqb qb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl